Wednesday, June 26, 2013

Program Mentor-Mentee BI : Senarai Pusat dan nama Mentor-Mentee

Berikut adalah senarai nama guru-guru yang terlibat dengan program Mentor-Mentee Bahasa Inggeris bersama dengan Mentor masing-masing dan pusat tem

pat program akan berjalan. Harap Maklum.


PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME BAHASA INGGERIS UNTUK GURU-GURU PRASEKOLAH NEGERI SELANGOR BAGI TAHUN 2013

Jabatan Pelajaran Negeri Selangor dengan kerjasama Bahagian Pendidikan Guru (BPG) Kementerian Pelajaran Malaysia akan melaksanakan Program Peningkatan Profesionalisme Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Prasekolah Negeri Selangor Bagi tahun 2013. 

Sehubungan dengan itu, semua Guru Prasekolah WAJIB hadir 12 kali pertemuan (sesi) sepanjang tempoh Jun sehingga Oktober 2013. Oleh yang demikian diminta SEMUA GURU PRASEKOLAH, hadir pada tarikh-tarikh perjumpaan yang telah di tetapkan.


Tempoh pelaksanaan        :   Jun hingga Oktober 2013
Kekerapan pertemuaan    :   2 atau 3 kali sebulan (tertakluk kepada pindaan)
Masa                               :   2.30 petang – 4.30 petang (2 jam / pertemuan)
Cara pelaksanaan             :  secara “on site” atau
                                          “school base”                                                           
Jadual pelaksanaan           :  Sila rujuk lampiran
Tempat                             :   Sila rujuk lampiran

 

 

Sunday, June 23, 2013

Mesyuarat Bengkel Program Bahasa Inggeris Mentor-Mentee Bagi Guru-guru Prasekolah Daerah Petaling Perdana

Makluman penting kepada guru-guru prasekolah daerah Petaling Perdana - Sekiranya terdapat arahan dari JPN/PPD agar sekolah di tutup atas sebab jerebu , mesyuarat Bengkel Program Bahasa Inggeris Mentor-Mentee  akan tetap di jalankan sepertimana yang telah termaktub pada surat panggilan mesyuarat di atas. Sekian harap maklum.


TAKLIMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN PRASEKOLAH KEBANGSAAN PPD PETALING PERDANA 2018

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera. PPD Petaling Perdana akan mengadakan 1 taklimat pengisian Instrumen Pentaksiran Prasekolah Kebangsaan...