Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum Prasekolah

Instrumen Pemantauan ini diguna pakai oleh Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk memantau pelaksanaan kurikulum prasekolah. Aspek-aspek penting yang dipantau ialah:

1. Peruntukan Masa P&P.
2. Ruang P&P.
3. Persediaan Guru.
4. Pengurusan kelas.
5. Penyampaian/Perkembangan Pelajaran.
6. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran.
7. Strategi P&P yang digunakan.
8. Proses Interaksi Dalam kelas.
9. Teknik Penyoalan.
10. Peneguhan.
11. Penutup.
12. Refleksi.
13. Penilaian dan Rekod Perkembangan Murid.
14. Portfolio.
15. Pemeriksaan Tugasan Murid.
16. Perwatakan Guru.

Borang Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum Prasekolah yang lengkap boleh dimuat turun melalui link dibawah:

Comments

Popular posts from this blog

SISTEM MAKLUMAT PRASEKOLAH KEBANGSAAN

PENGISIAN DATA INSTRUMEN PENTAKSIRAN PRASEKOLAH KEBANGSAAN 2017